Z urzadzen francuskich tylko gilotyna

funkcjonowala za kazdym razem bez zarzutu i bez wzywania serwisu.

Resetowanie polegalo na podniesieniu ostrza do pozycji „oczekiwania”.