Wynik LIFO Orlenu prawie o połowę niższy niż w 2010 roku

Grupa Kapitałowa PKN Orlen wypracowała w 2011 r. zysk według LIFO na poziomie 900 mln zł. Jest to wynik o 810 mln zł niższy aniżeli rok wcześniej. Ostatecznie osiągnięty wynik operacyjny na poziomie 3,25 mld zł zawiera w sobie rekordową kwotę 2,3 mld zł przeszacowania wartości zapasów.