Ukraińska koncesja KOV ma status produkcyjnej

Kulczyk Oil Ventures uzyskała zgodę na zamianę kategorii dla licencji Olgowskoje z poszukiwawczej na produkcyjną. Konwersja licencji oznacza, że spółkę przestaje obowiązywać ograniczenie wydobycia na poziomie 10 proc. posiadanych zasobów. KOV będzie więc mógł produkować bez żadnych limitów.