Rachunki za paliwo niższe dzięki złotówce

Drożejąca na światowych giełdach ropa to zły znak dla polskich kierowców. Na szczęcie wzrost cen surowca równoważy umocnienie złotego. Światowe „widmo” podwyżek zapewne nie dotrze do nas w najbliższych dniach.