Polska wygrywa arbitraż z Mercurią

Trybunał Arbitrażowy przy Szkokholmskiej Izbie Handlowej w wyroku z 22 grudnia 2011 roku oddalił w całości roszczenia cypryjskiej spółki Mercuria Energy Group Limited przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej o zasądzenie odszkodowania za rzekome naruszenia Traktatu Karty Energetycznej – poinformowała w komunikacie kancelaria Clifford Chance, reprezentująca Polskę w tym postępowaniu.