Policja w Strzelcach Opolskich urządza łapanki

Nasi stróże prawa z policji drogowej w misji chronienia obywateli przed piratami drogowymi,

ustawiają się na zakazie 30 km i kroją już za prędkość 41 km, wieczorem na pustej ulicy.

Jestem zbudowany ich postawą jaką wykazyją aby nas chronić w tak niebezpiecznych miejscach.

Można się tylko domyślić, że klientów nie brakuje. Mam tylko małe zastrzeżenie co do ich wydajności pracy, formalności trwają długo w zaciszu ciepłego radiowozu a można by więcej zarobić w tak „dochodowym” miejscu.