PKN Orlen zawarł z Gunvor umowę o wartości netto ok. 80 mln USD

PKN Orlen zawarł z Gunvor umowę na dostawę ropy naftowej do AB Orlen Lietuva. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi ok. 80 mln USD, czyli ok. 257 mln zł wg kursu średniego NBP dla PLN/USD z 31 stycznia 2012 roku – poinformował PKN Orlen w komunikacie.