Ostatniego dnia lutego nowy członek RN Lotosu

Na 29 lutego zarząd Grupy Lotos zwołał nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki, które ma dokonać wyboru nowego członka rady nadzorczej.