Orlen dostarczy paliwa na łotewskie stacje Łukoil

Zarząd AB Orlen Lietuva zatwierdził zawarcie umów rocznych pomiędzy SIA Orlen Latvija (spółką zależną Orlen Lietuva) a SIA Lukoil Baltija R.