MSP na razie nie zamierza prywatyzować Lotosu

Resort skarbu pracuje nad „Planem prywatyzacji na lata 2012-2013”, który będzie określać ramowe założenia polityki prywatyzacyjnej i wykaz podmiotów z udziałem Skarbu Państwa, wytypowanych do prywatyzacji – podał wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz.