I jeszcze jedno:

Mozna, uzywajac opcji wyboru

========================

<von:> <nach:>

========================

ustawic prezentacje poszczegolnych strumieni ruchu w celu zobrazowania „wstazki”

aktywnej na wybranych kierunkach.