B100 nie zniknie ze stacji Orlenu, ale może podrożeć

Wprowadzenie mechanizmu obniżania poziomu Narodowego Celu Wskaźnikowego na 2012 rok oraz zbliżające się wprowadzenie do obrotu oleju napędowego z 7 proc. zawartością biokomponentów postawiło pod znakiem zapytania konieczność sprzedaży samoistnego biodiesla.